מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

טרנספורמציות וסימטריה: שיקוף וסימטריה שיקופית (מונחון)

מונחון בנושא סימטריה שיקופית. מונחון זה הוא הראשון מבין שלושה מונחונים, שעניינם טרנספורמציות במישור.
מאת ד"ר מריטה ברבש, המכללה האקדמית לחינוך אחווה.

קישור למאמר

Read 53589 times