מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: בן כמה הרועה? או הוראה משמעותית וביקורתית

מאת: פרופ' אביקם גזית.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 29.
מדור: פינה דידקטית


כמה מילים על המאמר:

מאמר בנושא הוראה משמעותית וביקורתית של פתרון בעיות. המאמר מדגים ומדגיש את חשיבותה של בקרה בעת פתרון בעיות.

קישור למאמר

Read 1728 times