מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: טעימות של חקר בשיעור מתמטיקה

מאת: ד"ר פיטר סמובול, יוסף חפץ, רן שקלר ויונתן חשפר.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 29.
מדור: פינה של הפתעה


כמה מילים על המאמר:

במאמר מציגים דר׳ פיטר סמובול, המורה יוסף חפץ והתלמידים רן שקלר ויונתן חשפר, מספר בעיות חקר "קטנות" (עם פתרונן) המתאימות לכיתות ה'-ו'.
השימוש בבעיות חקר בשיעורי מתמטיקה מציב אתגר ללומדים ומפתח יצירתיות בקרב התלמידים ומוריהם.

קישור למאמר

Read 1848 times