מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מתמטיקה בגן הילדים - ידע ילדי גן במטלות העוסקות בדגמים שונים

מאת: ד"ר איריס שרייבר.
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 28.
מדור: במה מחקרית


כמה מילים על המאמר:

מאמר המתאר מחקר שנערך בקרב ילדי גן ובו נבדק ידע הילדים במטלות העוסקות בדגמים. ממצאי המחקר מובילים להמלצות לדרכי עבודה בנושא דגמים.

קישור למאמר

Read 1623 times