מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: עיקרון שובך היונים

מאת: פרופ' דן עמיר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: לגופו של עניין

כמה מילים על המאמר:

המאמר מדגיש את חשיבות החשיבה האינדוקטיבית ובפרט את תהליך ההכללה וההפשטה בחשיבה המתמטית. המאמר מתאר את האופן שבו ניתן לפתח את יכולת ההכללה וההפשטה בעזרת שאלות מילוליות המתמקדות בעיקרון שובך היונים (עיקרון דיריכלה).

קישור למאמר

Read 1440 times