מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: צורת ההתנהגות של ערך השבר ככלי להבנת מושגים במתמטיקה

מאת: ד"ר משה סטופל וד"ר שלמה חריר
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 10.
מדור: לגופו של עניין

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתמקד בהתנהגות ערך השבר כתוצאה משינויים בגודל המונה או המכנה או בשניהם ובתרומתם של מרכיבי השבר לערכו. הבנה זו, מסייעת להתמודד עם משימות בהן מופיעים שברים או יחס וכן משמשת כאסטרטגיה לפתרון בעיות מילוליות. במקביל ניתן לנצל את התיאור הגרפי להטמעת מושגים: עלייה וירידה, ערך גבולי, ואינסוף.

קישור למאמר

Read 925 times