מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: סרטוט סכמטי ככלי בפתרון בעיות

מאת: עירית גרשקוביץ, ורדה הוס, דליה חן וקלרה שפושניק
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 17.
מדור: אפשר גם אחרת

כמה מילים על המאמר:

המאמר מתאר כיצד שימוש בסרטוט סכמטי, יכול לסייע לתלמידים בהבנת הבעיה שלפניהם, ובארגון המידע לקראת בחירת המודל המתמטי המתאים לפתרון הבעיה. המאמר מציג אופני התמודדות עם שאלות לא שגרתיות בשברים פשוטים, תוך כדי שימוש בייצוגים סכמטיים שונים של הבעיות, ושל המודל המתמטי שנבחר לפתרון.

קישור למאמר

Read 1108 times