מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מסע בין גופים שונים הקשורים למספר 60

מאת: ג'רי רוזן
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: על שישים

המאמר מדגים מעבר בין גופים שונים, תוך הדגמת הרצף הלוגי במעבר בין הגופים, הקשרים ביניהם והדגשת הקשר שלהם למספר 60. מטרת ההדגמות היא פיתוח ראיה ותובנה גיאומטרית.

קישור למאמר

Read 970 times