מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: המקרה המוזר של הנמלים על המוט

מאת: פרופ' רון אהרוני
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: על מדף הספרים

המאמר מתאר חשיבה מתמטית כעיסוק בהפשטה, מציאת חוקיות והכללה בפתרון בעיות. המאמר מציג נושאים אלו דרך דוגמאות ופתרונן.

קישור למאמר

Read 185 times