מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: שיעור על חילוק בשבר כהדגמה לכמה עקרונות הוראה

מאת: פרופ' רון אהרוני

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: גישות בהוראה

המאמר מתאר מספר עקרונות פדגוגיים להוראה, ומדגים את אופן יישומם בעזרת שאלה לגבי חילוק בשבר.

קישור למאמר

Read 947 times