מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: ניתוח סיפורי חשבון ככלי לפיתוח החשיבה המתמטית

מאת: פרופ' לוי רחמני

מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 13.

מדור: גישות בהוראה

המאמר מתאר גישה לפיתוח חשיבה מתמטית בקרב ילדים בכיתות ג-ו. על פי גישה זו מוצגים לתלמידים סיפורים מתמטיים (כשאלות מילוליות), והם מתבקשים להציע שאלות שניתן לענות עליהן בעזרת הסיפור, למיין ולדרג את השאלות שהציעו, ולהחליט אילו שאלות נוספות יש לשאול. המאמר מדגים את השימוש בגישה, מתייחס למטרותיה ולאופן שבו הן מושגות בכיתה.

קישור למאמר

Read 1111 times