מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

Displaying items by tag: pi

מאת: ד"ר אביקם גזית
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 15.
מדור: על שישים

המאמר עוסק בשיטת הספירה הבבלית, המבוססת על בסיס 60 ועל שימושיה.

קישור למאמר

מאת: מעובד מתוך "שבבים" - עלון מורי מתמטיקה, תיק מס' 1
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 16.
מדור: לגופו של עניין

המאמר עוסק בפאי, משמעויותיו השונות (יחס בין היקף המעגל וקוטרו, היחס בין שטח מעגל לבין ריבוע הרדיוס שלו) ודרכים שונות לחשב את ערכו.

קישור למאמר

מאת: רונית בסן-צינצינטוס, רינת באור, מיכל בן שמעון ויפית בן בסט
מתוך: מספר חזק 2000, גיליון 16.
מדור: צורה ומרחב

מאמר העוסק בפעילויות שמטרתן הבנת היחס בין היקף של מעגל לבין קוטרו. הפעילויות הינן פעילויות חקר המשלבות כלים כגון מחוגה, סרגל, חוט, ועוד. הפעילויות מיועדות לתלמידי א-ו.

קישור למאמר

ה- 14 לחודש מרץ נחשב בחלק מהארצות בעולם ליום ה- π מפני שבמדינות אלה כותבים את התאריך כך: 3.14. 

להלן אתרים המוקדשים לנושא זה.