Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 14 (1997)

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

רבותי ההיסטוריה (תולדות המתמטיקה)

היפוקראטס, אאוקלידס והאלמנטים
מאת: ד"ר אביקם גזית

אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

היחס
מאת: נחמה חורין
מספרים בשרות האמן
מאת: אורית וולמן, מריה נירנבורג וד"ר בת שבע אילני
צוואתו של הבדואי
מאת: תמי גירון וד"ר בת שבע אילני

רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

מה... אם... ?
מאת: נילי הירשפלד

צורה ומרחב (גיאומטריה)

בנייה בעזרת סרגל ומחוגה
מאת: ד"ר עבוד אליאס וד"ר נימר ביאעה

מחקר שימושי: עקרונות, מושגים, שיטות וכללים

עקרונות כלליים בהערכה ויישומים במאגר משימות במתמטיקה לתלמידי כיתה ד'
מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר וג'ין אלברט

טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

תמונות מעולמו של תלמיד מתקשה
מאת: מרים בן יהודה-גוטגולד

מדפדפים במדף (ספר חדש)

התרשמות מספר חזק
מאת: ד"ר אביקם גזית

מחשבון למחשבון

פעילות חקר בכלל ובעזרת מחשבון בפרט
מאת: שרית קובלר

You are here