Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 1
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 2 (תשס"ב, ספטמבר 2001)

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשובfrontphoto

תוכן עניינים

כריכה
לזכרו של פרופ' שמואל אביטל
אודות ודבר המערכת

מחקר שימושי

קשיים בהבנת המבנה הכפלי
מאת: ד"ר אירית פלד, ד"ר לאוניד לבנברג, איבי מכמנדורב, רות מירון

לשון נופל על מתמטיקה

למספרים לא אכפת
מאת: שושנה יובל

אפשר גם אחרת

מטבעות לא שקטים
מאת: ד"ר גרייסי ויניצקי לנדמן

מודל העוגה המלבנית
מאת: ד"ר מיכאל קורן

הפיל ובעית הממוצע
מאת: שלי רוטה, ד"ר אלכס פרידלנדר

שימוש באוריגמי בהוראת המתמטיקה
מאת: ג'וני אוברמן

עלו ברשת

אפקט המשולש הבלתי אפשרי
מאת: צליל טקץ'

והפעם... שטחים וריצופים
מאת: אורית וולמן

טיול בעין מתמטית

מתמטיול
מאת: אילנה דרוקר, עדינה חכם אהרון

תערוכה במוזיאון הכט
מאת: עפרה רימון

א"ב היסטורי

עומר כיאם
מאת: מרגרט פרוים

פותרי הבעיות

בעיה חדשה - מהם הרמזים? דגמים בכיוונים שונים
מאת: איבתיסאם עבד-אלח'אלק

תגובות לבעיה מגיליון מס' 1 - אילו צורות אתם יכולים ליצור?
מאת: איבתיסאם עבד-אלח'אלק וחאלד כעבייה

You are here