Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 1
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 5 (תשס"ג, פברואר 2003)

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

א"ב הסטורי

אמי נטר
מאת: מרגרט פרוים

רגע... חושבים

בעיות מעניינות
מאת: ד"ר ג'ין אלברט

פתרונות לבעיות מגליון 4

בעין מתמטית

טיול מתמטי בעכו
מאת: ג'רי (גרשון) רוזן

צעד ראשון - לגיל הרך

לקראת לימוד מושג המספר
מאת: ד"ר בת שבע אילני

מתמטיקה במקורות

במעגל השנה - לוח השנה העברי
מאת: ד"ר דוד קורן

סוד עיבור השנה
מאת: ד"ר  שרה הרשקוביץ

לוח השנה המוסלמי
מאת: פרופ' משה שרון

מחקר שימושי

מה אפשר ללמוד על שברים רק עם מחשבים?
מאת: ד"ר אילנה ארנון, פרופ' פרלה נשר, ד"ר רנטה נירנברג

מדוע לא קיים פרס נובל במתמטיקה?
מאת: מרגרט פרוים

עולים ברשת

החשבוניה לדורותיה
מאת: צליל טקץ

צורה ומרחב - גיאומטריה

אוזן המן גיאומטרית
מאת: תמי גירון

מן השטח

תלמידים ומורים לומדים
מאת: אירית בלגזל, דנית קורן

בעיות מתמטיות שנשארו פתוחות, לתלמידים
מאת: נאווה קוצר

לגופו של עניין

חקירת שברי יחידה
מאת: ד"ר עלי עותמאן

פותרי הבעיות

משחק כדור-סל
מאת: איבתיסאם עבד אל-חאלק

תגובות לבעיה מגליון 4 - משולש על לוח מסמרים

לשון נופל על מתמטיקה

החייל האמיץ שוויק
מאת: ירוסלב האשק

האיש שאהב מספרים
מאת: אסטבאן גוטפריד

על מדף הספרים

מכתבי אהבה למתמטיקה
מאת: משה קליין

היו זמנים - ספר מתקופה אחרת

 

 

You are here