מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: מודלים של שטח בכיתות ג' - ט'

AREA MODELS - Spanning the Mathematics of grades 3-9

James E. Schultz

כמה מילים על המאמר:

המאמר מעלה שאלות שחשוב לשאול את עצמנו בבואינו לבחור מודל מתמטי להוראה. הוא מדגים דרך מודל השטח, כיצד המודל הנבחר יכול וצריך לתת מענה למרחב גדול של נושאים מתמטיים שהילד לומד בהווה וילמד בעתיד.

למאמר בעברית / بالعربية

הרחבה:

פעילויות בעקבות המאמר בשילוב יישומונים.


פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Arithmetic Teacher, Vol. 39, No. 2, October 1991, pp.42-46

תרגום: ברכה סגליס

Read 79054 times