מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

קבוצות מספרים ותכונותיהן - יחידה 2: חבורות

יחידה שנייה במודולה: קבוצות מספרים ותכונותיהן.
המודולה עוסקת בהבנת יסודות המתמטיקה ובהרחבת עולם המספרים מהמספרים הטבעיים אל הממשיים. יחידה זו, חבורות, עוסקת במושג חבורה. מטרות היחידה: הכרות עם המושג "חבורה", יצירת קשרים בין תכונות מוכרות של קבוצות המספרים הטבעיים וקבוצות אחרות, הכרות עם חשבון מודולרי, הרחבת המושג פעולת חשבון, והרחבה והעמקה של הבנת תכונות היסוד של פעולות חשבון.
ביחידה שלוש פעילויות: מהי חבורה, הפעולה ולוחות הפעולה.

המודולה קבוצות מספרים ותכונותיהן פותחה על ידי ציפי רזניק ואלכס פרידלנדר.


2.1 מהי חבורה

2.2 הפעולה

2.3 לוחות פעולה

Read 39 times