מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 5

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

מציאת המחלק המשותף הגדול ביותר של שני מספרים

מאת: תמי גירון


צורה ומרחב (גיאומטריה)

סריג משולשים - מה אפשר לעשות איתו?

מאת: רינה גפני


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

פתרון בעיות מילוליות בנושא ממוצע חשבוני

מאת: נאוה אלמוג


צעד ראשון (לגיל הרך)

כיצד נוכל לסייע בהגברת היעילות בתהליכי למידה בחשבון

מאת: מרים גוטגולד


הבה נשחק (משחקי חשבון)

משחקי לוח ושעון חוגה

מאת: תמי גירון


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

כפל אלפים ורבבות

מאת: ד"ר עמוס ארליך

לוח המאה

מאת: נחמה חורין


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

שגיאות בתרגילי חיבור

מאת: נחמה חורין