מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 7

(נובמבר 1992)

תוכן עניינים

כריכה

אודות


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

גימטריה

מאת: תמי גירון


צורה ומרחב (גיאומטריה)

משפט פיתגורס

מאת: רינה גפני


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

תהליך הוראה דיאגנוסטית בחשבון

מאת: מרים גוטגולד


מחשבון

מספרים מעניינים

ליקטה ואספה נחמה חורין


הבה נשחק (משחקי חשבון)

ארבעה קווים

מאת: רונית יוגב וענת סופר


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

ראשונים תמיד אנחנו...

מאת: אביקם גזית

גילוי השורש של מספר

מאת: רותי רגב

הצגותיו השונות של השליש
מאת: שרה מלצר


רגע... חושבים (פיתוח החשיבה)

מה בין מתמטיקה ללשון (חלק א')

מאת: ד"ר עמנואל אלון