מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 12

(ספטמבר 1995)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

ראשית הגיאומטריה: פיתגורס, אפלטון והיפוקרטס - השלישייה שלפני אאוקלידס

מאת: ד"ר אביקם גזית

גאוס והסדרה החשבונית: על האיש ואוסף פעילויות לכיתה

מאת: אורה הר אל, יפים כץ ומאיה כץ


גיאומטריה

משפט פיתגורס

מאת: שרון מרזליאקוב


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

מבחני בזק לסינון ראשוני של מתקשים בחשבון - מבחן בזק לחטיבה הצעירה (גן-כיתות א-ב) (המשך למאמר מגיליון מס' 11)

מאת: ד"ר עליזה לוי


רגע חושבים...

מחברים רק עוקבים

מאת: איריס רוזנטל ומירי בן-ארי

בעיות במספרים גדולים: כמה גדול הוא מיליון?

מאת: ארנונה שובל

כמה שניות אתה חי?

מאת: ציפי רשף

פתרונות לחידות שהופיעו בגיליון מס' 11

מאת: ד"ר יהודה רודיטי


אפשר גם אחרת

יצירתיות... גם במתמטיקה

מאת: מרגרט פרוים

רזי ברזיל - חשבון בחו"ל

מאת: ד"ר אביקם גזית

ועוד על סימני התחלקות

מאת: נעמה אשרי


לגופו של עניין

בנייה בעזרת סרגל ומחוגה

מאת: ד"ר אליאס עבוד וד"ר נימר ביאעה