מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 15

(1997)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רבותי ההיסטוריה (תולדות המתמטיקה)

היסודות של אאוקלידס - הבסיס להנדסת המישור ולענפי מתמטיקה אחרים

מאת: ד"ר אביקם גזית


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

השעון - בתוכנית הלימודים

מאת: נחמה חורין

מרכז מורים יישובי מתוקשב, רמת השרון

מאת: ג'ין אלברט ונילי אורן

כיצד להעזר בהורים מתלוננים

מאת: שרית קובלר


מדפדפים במדף (ספר חדש)

התרשמות מ"ספר חזק" חידות ואתגרי חשיבה

מאת: ד"ר אביקם גזית

פואמה פדגוגית

מאת: ד"ר אביקם גזית


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

תעתועי ראייה בטנגרם

מאת: צוות המרכז למתמטיקה

קריטריונים לגילוי תלמידים מוכשרים במתמטיקה

מאת: ד"ר בנו ארבל

בעיות ואתגרי חשיבה

מאת: ד"ר אביקם גזית


מחקר שימושי: עקרונות, מושגים, שיטות וכללים

עקרונות כלליים בהערכה ויישומים במאגר משימות במתמטיקה לתלמידי כיתה ד' (המשך מגיליון מס' 14)

מאת: ד"ר אלכס פרידלנדר וג'ין אלברט


מחשבון למחשבון

"פלאי מספרים" במחשבון

מאת: שרון שקלרסקי ואלכסנדר שקלרסקי