מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 2

(ינואר 1990)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

מפלאי המספרים הראשוניים

מאת: ד"ר אלי מאור

ועוד שאלה למחשבה בקשר למספרים הראשוניים

מאת: ד"ר יהודה רודיטי


צורה ומרחב (גיאומטריה)

גובה במשולשים

מאת: רינה גפני


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

חידות שעשועי חשבון כאמצעי לפיתוח חשיבה מתמטית

מאת: ד"ר אביקם גזית

חידות (מתמטיות) ומתמטיקה

מאת: ד"ר בנו ארבל


צעד ראשון (לגיל הרך)

ספרי ילדים כאמצעי לפיתוח חשיבה של הילד בגיל הרך ובחינוך המיוחד

מאת: מרים גוטגולד


הבה נשחק (משחקי חשבון)

דמקה חשבוני

מאת: תמי גירון


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

סימני התחלקות ב- 7

מאת: ד"ר מיכאל קורן

השבר העשרוני

מאת: נחמה חורין

שימושים בריבוע קסם להוראה

מאת: בת-שבע גיגוז'ינסקי


מחשבון

חקר וגילוי בכפל

מאת: רינה גפני, נחמה חורין, שרה מלצר