מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מאמר: הערכת ההבנה של תלמידים בנושא זוויות

An Assessment of Students' Understanding of Angle

J.M. Keiser, A. Klee and K. Fitch

כמה מילים על המאמר:

מאמר בנושא הבנת מושג הזוויות המתאר מחקר שנערך בנושא ובו דוגמאות לשתי שאלות שניתן לשאול בכדי לגלות את הבנת התלמידים: כתיבת הגדרה של זוויות והתייחסות לפירושים שגויים שנתנו תלמידים אחרים.

למאמר בעברית / بالعربية

פרטים נוספים על המאמר:

מתוך: Mathematics Teaching in the Middle School, Vol. 9, No. 2, Oct. 2003, pp. 116-119

תרגום: ברכה סגליס

Read 90156 times