Untitled Document
header

כתב העת מספר חזק מספר חזק (בית ברל)

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 13 (ספטמבר 1996)

תוכן עניינים

צורה ומרחב

טבעת מביוס המופלאה
מאת: בת שבע אילני

טעות לעולם חוזרת

רגע חושבים...

אפשר גם אחרת

חילוק שברים
מאת: אלכסנדר שקלרסקי

הבה נשחקה

מחשבון

מחשבון כמכשיר לפיתוח אסטרטגיות חישוב
מאת: נחמה חורין

You are here