מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 4

(ספטמבר 1990)

תוכן עניינים

כריכה

אודות, דבר המערכת ותיקון טעויות מגיליונות קודמים


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

התפתחות המספר ושיטות ספירה

מאת: ד"ר בנו ארבל


צורה ומרחב (גיאומטריה)

בעיות חזרה על מושגים בגיאומטריה

מאת: רינה גפני


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

חידות חשבון באותיות - העשרה

מאת: נאוה אלמוג


צעד ראשון (לגיל הרך)

הוראת חיבור וחיסור - כיצד?

מאת: מרים גוטגולד


הבה נשחק (משחקי חשבון)

בינגו מסלולי

מאת: תמי גירון

חזרה ותרגול בעזרת משחק "מצאו את המטמון"

מאת: ד"ר מיכאל קורן


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

על הנקודה האופטימלית

מאת: ד"ר עמוס ארליך

שימוש בדף עבודה המכיל בקרה: "קסים קסום"

מאת: בת שבע גיגוז'ינסקי


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

שגיאות אופייניות בפעולת כפל

מאת: נחמה חורין