מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 19

(2000)

תוכן עניינים

כריכה

אודות ודבר המערכת


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

חוקרים ויוצרים/יוצרים וחוקרים

מאת: מירי בן ארי ואיריס רוזנטל


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

שיחה המקדמת הבנה - Elham Kazemi

תרגום: ד"ר מיכל סוקניק

בעיות בריכת השיחה

מאת: שרה הוכנר

מספרים חזקים

מאת: ד"ר רינה גפני


גיאומטריה (צורה ומרחב)

פסיפסי עץ מפנטומינו

מאת: תמי גירון


עלו ברשת - אתרים באינטרנט

מתמטיקה ברשת

מאת: אורית וולמן


מעניין לעניין (עקרונות, מושגים, שיטות וכללים)

סימני התחלקות מורחבים

מאת: ד"ר ויקטור אוקסמן

ואף על פי כן - בדידים

מאת: ניצה כהן

בעיות מילוליות בכפל וחילוק עם מספרים עשרוניים

מאת: מלכה שפט