מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

مقالات بالعربيّة - מאמרים מקוריים בערבית

بقلم: عثمان جابر - أكاديمية القاسمي


من المسلمات الى النظريات
بقلم : عثمان جابر - أكاديمية القاسمي


الادراك الهندسي

بقلم: د. احمد هيبي


الحسُ العددي

بقلم : عثمان جابر - أكاديمية القاسمي

نشر المقال في مجلة جامعة, العدد 11,2007

اكاديمية القاسمي, باقة الغربيّة


الادراك العددي

بقلم: د. احمد هيبي


الرياضيات في اللغة

بقلم: د. علي عثمان - قسم الرياضيات والحاسوب في اكاديمية القاسمي _ باقة الغربية


استخدام القصة في تعليم الرياضيات

بقلم: د. احمد هيبي - كابول


وميض الكسور

مجلة ومضات في الرياضيات, مجلة لتحسين التفكيرالرياضي العدد   الثاني- ايلول 2005

رئيس التحرير: د علي عثمان - اكاديمية القاسمي باقة الغربية


ما هي الرياضيات؟

بقلم: د. احمد هيبي - الكليّة العربية الاكادميّة للتربية في اسرائيل اّب 2003