מרכז מורים ארצי למתימטיקה בחינוך היסודי
facebook icon
search icon

מספר חזק (בית ברל) - גיליון 3

(מאי 1990)

תוכן עניינים

כריכה

אודות המערכת


רבותי, ההיסטוריה... (תולדות המתמטיקה)

פתרון חידת המספרים הראשוניים

מאת: ד"ר יהודה רודיטי


צורה ומרחב (גיאומטריה)

קיום ויחידוּת של משולשים

מאת: רינה גפני


רגע... חושבים (פיתוח חשיבה)

חידות (מתמטיות) ומתמטיקה (המשך)

מאת: ד"ר בנו ארבל


צעד ראשון (לגיל הרך)

פתרון בעיות מילוליות בחשבון בגיל הגן ובכיתות א-ב

מאת: מרים גוטגולד


הבה נשחק (משחקי חשבון)

המסלולון

מאת: תמי גירון


אפשר גם אחרת (דרכים בהוראה)

שימושים בריבוע הקסם להוראה (המשך)

מאת: בת שבע גיגוז'ינסקי

הנקודה האופטימלית

מאת: שלמה ענבר

סימני התחלקות ושארית

מאת: נחמה חורין


טעות לעולם חוזרת (חינוך מיוחד)

שגיאות בתרגילי חיסור ודרכי התמודדות עמן

מאת: נחמה חורין


מחשבון

שימוש במחשבון לבניית סדרות