Untitled Document
header
דירוג משתמש:   / 2
נמוךגבוה 

כתב העת מספר חזק מספר חזק 2000

מספר חזק 2000 - גיליון 6 (תשס"ג, ספטמבר 2003)

תגובותיכם לכתב העת, חשובות לנו מאוד. אנא מלאו את טופס המשוב.

תוכן עניינים

כריכה
אודות ודבר המערכת

א-ב הסטורי

סימון סטווין
מאת: מרגרט פרוים

רגע... חושבים

בעיות מעניינות
ליקטה ד"ר ג'ין אלברט

פתרונות לבעיות מגליון מס' 5
מאת: ד"ר ג'ין אלברט

פרופורציה בחיי היום-יום - המקרה של הבונבוניירה
מאת: ד"ר אביקם גזית

משימות חקר בעולם המספרים השלמים
מאת: ד"ר שלמה חריר, ד"ר משה סטופל

אפשר גם אחרת

לימוד נושא השבר הפשוט בסביבה מתוקשבת
מאת: ג'וני אוברמן, ד"ר ענת קלמר, שרה קרול

על π, על יחס, ועל ייצוג שברים במערכת צירים
מאת: ד"ר אילנה ארנון, ד"ר מלכה מאונטוויטן

החילוק הארוך כמשל
מאת: ד"ר אורית זסלבסקי

מה אפשר לעשות עם מספר טלפון?
מאת: תמי גירון

משחקי מתמטיקה

קובייה ראשונית - משחק מתמטי
מאת: ד"ר גרייסי ויניצקי-לנדמן

היו זמנים - משחק מתקופה אחרת

מן השטח

טיול מוקדם בין אפס לאחד
מאת: חמדה אביגני

על מדף הספרים

"על הספר "אפס
מאת: מרגרט פרוים

לגופו של עניין

חקירת שברי יחידה (המשך)
מאת: ד"ר עלי עותמאן

מתמטיקה במקורות

דוד
מאת: ד"ר דוד קורן

פותרי הבעיות

משחק גולות
עיבדה איבתיסאם עבד-אלחאלק

תגובות לבעיה מגליון 5

לשון נופל על מתמטיקה

מתמטיקה בזירה הלשונית
מתוך "דיוקן העברית הישראלית" מאת רוביק רוזנטל

 

 

You are here